تاریخ: 1398/08/22

پروژه اصلاح حوضچه های فاضلاب در شهرضا
سرویس گالری تصاویر
گزارش عملکرد نماینده شهرستان های شهرضا و دهاقان در خصوص پروژه اصلاح حوضچه های فاضلاب شهرضا