تاریخ: 1398/08/15

تایید نهایی پروژه انتقال آب شهرستان های جنوب استان اصفهان
سرویس گالری تصاویر
با عنایت خداوند متعال و لطف و حمایت مردم حوزه انتخابیه پروژه انتقال آب به جنوب استان اصفهان در شورای عالی آب کشور تایید و تصویب شد.