تاریخ: 1398/04/31

آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی جاده عشایری و بین روستایی هوک_هرندی با حضور سرکار خانم سمیه محمودی، مدیرکل عشایر استان و جمعی از مدیران و عشایر
سرویس گالری تصاویر
آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی جاده عشایری و بین روستایی هوک_هرندی با حضور سرکار خانم سمیه محمودی، مدیرکل عشایر استان و جمعی از مدیران و عشایر