تاریخ: 1398/02/07

در آیین کلنگ زنی جاده بین روستایی قصر چم دولت آباد مطرح شد
سرویس اجتماعی
زمانی می‌توانیم روستائیان را تشویق به ماندن و فعالیت در روستا بکنیم که زیرساخت های ارتباطی برایشان فراهم باشد.