تاریخ: 1398/01/29

حضور سرکارخانم محمودی در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش
سرویس گالری تصاویر
حضور سرکار خانم سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مراسم رژه به مناسبت روز ارتش به همراه مسئولین شهرستان شهرضا