تاریخ: 1398/01/18

حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان در دیدار رییس مجلس با رییس مجلس پاکستان
سرویس گالری تصاویر
سرکار خانم محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان بعنوان یکی از همراهان ریاست مجلس شورای اسلامی آقای دکتر لاریجانی با رییس مجلس پاکستان دیدار کرد.