تاریخ: 1398/01/19

حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان در دیدار رییس مجلس شورای اسلامی با رییس مجلس اردن
سرویس گالری تصاویر
سرکار خانم محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان بعنوان یکی از همراهان ریاست مجلس شورای اسلامی آقای دکتر لاریجانی با رییس مجلس اردن دیدار کرد.