تاریخ: 1398/01/18

حضور سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان به اتفاق ریاست مجلس و هیات همراه در افتتاحیه اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی
سرویس گالری تصاویر
سرکار خانم محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان بعنوان یکی از همراهان ریاست مجلس شورای اسلامی آقای دکتر لاریجانی با رییس مجلس اردن دیدار کرد.