تاریخ: 1396/09/22

گزارش تصویری از نشست خبری نماینده مردم شهرضا و دهاقان با اصحاب رسانه شهرستان شهرضا
سرویس گالری تصاویر
پاسخگویی سرکار خانم محمودی به سوالات خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان شهرضا