تاریخ: 1396/09/22

گزارش تصویری از حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان در جلسه شورای اداری شهرستان دهاقان
سرویس گالری تصاویر
حضور سرکار خانم سمیه محمودی در جلسه شورای اداری شهرستان دهاقان