تاریخ: 1396/09/22

گزارش تصویری از دیدار های مردمی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در شهرستان دهاقان
سرویس گالری تصاویر
دیدار سرکار خانم محمودی با اهالی شهرستان دهاقان در دفتر ارتباطات مردمی این شهرستان