تاریخ: 1396/10/05

گزارش تصویری از حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان به اتفاق مسئولین در مراسم بزرگداشت هفته بسیج شهرستان های شهرضا و دهاقان
سرویس گالری تصاویر
حضور سرکار خانم محمودی در مراسمات بزرگداشت هفته بسیج در شهرستان های شهرضا و دهاقان