تاریخ: 1396/10/05

گزارش تصویری از حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان به اتفاق مسئولین شهرستانی در آستان مقدس امامزاده علی اکبر به مناسبت هفته فرهنگی شهرضا
سرویس گالری تصاویر
حضور سرکار خانم سمیه محمودی در آستان مقدس امامزاده علی اکبر به مناسبت هفته فرهنگی شهرضا