تاریخ: 1395/11/17

گزارش تصویری از حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مراسم پخت سمنوی سنتی شهرضا
سرویس گالری تصاویر
حضور سرکار خانم سمیه محمودی در مراسم پخت سمنوی سنتی شهرستان شهرضا و پاسخ به سوالات مردم در زمینه های گوناگون