تاریخ: 1395/11/17

گزارش تصویری از حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان در همایش زنان و انقلاب اسلامی در شهرستان شهرضا
سرویس گالری تصاویر
حضور سرکار خانم محمودی به اتفاق مسئولین شهرستان در همایش زنان و انقلاب اسلامی در سالن همایش فرمانداری شهرستان شهرضا