تاریخ: 1397/11/08

گزارش تصویری از دیدار مردمی نماینده مردم شهرضا و دهاقان با مردم شریف شهرستان شهرضا در دفتر ارتباطات مردمی شهرستان شهرضا
سرویس گالری تصاویر
دیدار مردمی نماینده شهرستان های شهرضا و دهاقان با مردم شریف شهرضا