تاریخ: 1396/02/11

گزارش تصویری حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مراسم افتتاح فاز اول گلخانه ای شرکت دانش نهاد آسیا دهاقان با حضور وزیر جهاد کشاورزی
سرویس گالری تصاویر
حضور وزیر جهاد کشاورزی به دعوت سرکار خانم محمودی در آیین افتتاح فاز اول گلخانه ای شرکت دانش نهاد آسیا در دهاقان