تاریخ: 1396/02/11

گزارش تصویری از حضور نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مراسم احداث جایگاه سوخت شهر گلشن در شهرستان دهاقان
سرویس گالری تصاویر
حضور نماینده مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان در آیین احداث و کلنگ زنی اولین جایگاه سوخت مکانیزه کشور